lagere school

is het onderwijs dat verplicht gevolgd wordt door kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. In Nederland en Vlaanderen zijn er enkele verschillen. Mijn lagere schooltijd in een katholieke meisjesschool was een beproeving. Meer dan 40 jaar na datum blijft het mij een raadsel waarom ouders, directie, inspectie, … zes jaar lang -op … Meer lezen over lagere school