abc van autismehulpmiddelen

Zet deze pagina bij je favorieten want ze zal je nog van pas komen!

Alice heeft 30 jaar lang  de Franse taal met veel enthousiasme uitgelegd aan haar cursisten. Duizenden hebben dankzij haar het licht gezien en verklaarden na afloop dat het Frans makkelijker was dan ze dachten. Alice is nog steeds licht radioactief van glimmende trots.

Daarom kijkt ze met lede ogen toe hoe de overheid het presteert om het zorgaanbod zo te versnipperen, verstrengelen, mismeesteren, … dat geen mens er wijs uit raakt en zelfs de interne diensten cruciale fouten maken. Alice bewaart een brief van het VAPH waarin de dienst zich verontschuldigt voor gemaakte fouten. Fouten die een vertraging van 6 maanden veroorzaakten in Alice’s aanvraagprocedure van een PVF.

BOB,  PVB, PVF, RTH, trap 1, trap 2, … een mens zou er moedeloos van worden.

Driewerf neen! Dankzij de uitgebreide documentatie van organisaties voor gehandicapten, is Alice erin geslaagd de materie van het zorgaanbod eenvoudiger aan te bieden. Wat jammer genoeg de procedures niet eenvoudiger maakt…

Alice is een echte schoolfrik. Ze houdt van heldere en eenduidige terminologie. Daarom hier een verklarende woordenlijst met de meest gebruikte afkortingen en begrippen uit de zorgsector. Spoileralert; Alice heeft een zelfverzonnen afkorting binnengesmokkeld.

De persoonsvolgende financiering (PVF) bestaat uit verschillende vormen.
Ze worden vaak voorgesteld als Trap 1 en Trap 2.

 

 

 

 

Trap 1 impliceert een lagere ondersteuningsnood.

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                        

Trap 2 een hogere ondersteuningsnood.

 

 

De KVG-groep heeft een aantal verhelderende filmpjes over

 

Wie de uitleg liever leest, kan hier terecht. Jullie hebben wel geen recht op pop-corn.