universiteit en hogeschool

de universiteit zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:   [ynivɛrsi’tɛit]
Verbuigingen:   universiteit|en (meerv.) instelling voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
Voorbeelden:   `landbouwuniversiteit`, `technische universiteit’

Mijn alma mater ligt in Antwerpen. De motivatie voor mijn keuze was drieledig: mijn klasgenoten gingen naar Leuven en ik had zin om schoon schip te maken, in Antwerpen zijn er meer filmzalen en winkels en mijn lievelingsneef woonde er al 2 jaar. Dat de studierichting Romaanse filologie van UFSIA een degelijke reputatie had, was mooi meegenomen.

Omdat mijn ouders bang waren dat ik op kot eenzaam zou wegkwijnen, heb ik het eerste jaar in een meisjespeda verbleven. Een heel vreemde ervaring, want ik was een jongensschool gewend. Gelukkig had ik de boeken van ‘Pitty’ en ‘De dolle tweeling’  van Enid Blyton gelezen, zodat ik niet teveel aanpassingsproblemen ondervond. Alleen aan het gekrijs van een honderdtal meisjes ben ik nooit gewoon geraakt.

De cursussen zelf vond ik top, maar het aantal te volgen lesuren heb ik vanaf het eerste jaar drastisch teruggeschroefd, wegens een overdaad aan prikkels. Verbaasde of bezorgde medestudenten legde ik uit dat ik anders diep ongelukkig zou worden en tijd voor mijzelf nodig had.

Vanaf het tweede jaar had ik een kot, waar ik ook tijdens het weekend verbleef om Antwerpen te verkennen en alleen te zijn.

Hoewel ik de reputatie van een einzelgänger had, beschouw ik mijn kotperiode als mijn meest sociale periode ooit. Ik had een hechte band met mijn medestudenten en kotgenoten, werkte in het studentenrestaurant, ging naar fuiven van de faculteit, ontving elke dag medestudenten, had een vast stamcafé  en ging in het weekend uit met mijn lief uit rechten, die ook in het studentenrestaurant werkte.

Maar zelfs toen heeft mijn autisme mij parten gespeeld. Een bepaalde prof maakte elk mondeling examen opmerkingen over mijn onbewogen gezichtsuitdrukking, die hij als een gebrek aan belangstelling interpreteerde. Ik ben ook 2 maal zwaar in de clinch gegaan met proffen die onduidelijk en autoritair waren. Bovendien ben ik tijdens mijn 1ste licentiejaar een tijd ingetrokken bij een Grieks straatmuzikant in Parijs, omdat de druk mij teveel werd. En in mijn laatste jaar heb ik een volle week in bed gelegen met Engelse romans en een doos melocakes, omdat ik het gemelk over de thesis spuugzat was.

Het schrijven van mijn thesis ’Aline et Valcour de Sade, son exotisme et son unité’  heeft mij geen stress bezorgd: in de kerstvakantie van mijn laatste jaar heb ik het boek gelezen, in de Paasvakantie heb ik naslagwerken geraadpleegd en een structuur opgesteld en de eigenlijke redactie heb ik in 3 weken afgehandeld. Ik zag de thesis immers niet als mijn ultieme chef d’oeuvre, maar als een noodzakelijke tussenstap op weg naar mijn felbegeerd diploma. Dat laatste jaar heb ik mij vooral ingespannen om een graad in de didactiek te behalen, om mijn kansen op werk te verhogen, wat effectief gebleken is.

Rond mijn 40ste nam ik een sabbatjaar om een diploma in de ‘Documentatie- en Bibliotheekwetenschap’ te halen. Tot mijn grote verbazing bleek ik een aanleg voor statistiek te hebben. Mijn punten waren van dien aard dat ik mij afvroeg of ik op mijn 18de  niet beter een wetenschappelijke studierichting had gekozen.  Met dit diploma heb ik niets gedaan, maar ik was blij na 14 jaar lesgeven terug een jaar student te zijn.

Mijn  laatste universitaire studierichting was die in de ‘Film- en Beeldcultuur’, tijdens mijn tweede sabbatjaar. Deze keer als vrij student, omdat een diploma geen enkele meerwaarde bood. Het was een boeiend jaar maar ik heb wel ervaren dat examens, die wel plaats vonden in mijn nevenstudie ‘Sociaal Tolken’, een grondigere verwerking van de leerstof garanderen.

Na mijn diagnose – ik was toen 49- had ik het rampzalige idee om een bachelor  ASS te volgen. Voor de eerste keer was ik tegelijk student en  ervaringsdeskundige in de onderwezen materie. Na 1 semester hield ik het voor bekeken: te chaotisch, te schools, te negatief, te confronterend…

Tot daar mijn studieverleden. Persoonlijk kan ik stellen dat universiteit mij beter ligt dan hogeschool omdat je er vrijer bent en veel meer zelf moet aanpakken.