brochures en posters

 

aan de slag met jouw PVB
brochure, december 2019, 24 blz. © Absoluut vzw

een persoonsvolgend budget besteden, bestedingsregels 
brochure, januari 2020, 18 blz. © VAPH

 

het PAB, de opstartfase
brochure, november 2019, 20 blz. © Absoluut vzw

richtlijnen voor de PAB‐budgethouders,
leidraad voor uw PAB‐administratie
brochure, februari 2020, 29 blz. © VAPH

 

autisme begrijpen
brochure, vijfde editie, 2018 , 64 blz. © v.z.w. Participate !

informatiebundel ASS
brochure, oktober 2019, 31 blz. © SIG

 

opvallende gedragskenmerken autisme bij volwassenen
poster © Nederlandse Vereniging Autisme

opvallende gedragskenmerken autisme bij kinderen
poster © Nederlandse Vereniging Autisme

wegwijzer voor volwassenen met autisme
brochure © Nederlandse Vereniging Autisme