organisaties voor mensen met een handicap en hun omgeving

Welkom bij de KVG-groep, de grootste organisatie van en voor mensen met een handicap en hun omgeving in Vlaanderen. De KVG-groep heeft vele gezichten. Dé constante in de werking van alle diensten die de KVG-groep vormen, is dat zij allen vertrekken vanuit de beleving van personen met een handicap en hun netwerk.

Als beweging van personen met een handicap streeft de KVG-groep naar ‘kwaliteit van bestaan’ en naar een inclusieve samenleving waaraan mensen met een handicap evenwaardig deelnemen.

Onze eigenheid bestaat erin dat wij – vanuit die ambitie – eigentijdse begrippen als emancipatie, zelfbeschikkingsrecht, actief burgerschap, participatie, kwaliteit van bestaan, inclusie, … een invulling geven vanuit de concrete praktijk, vanuit het dagdagelijks contact met mensen met verschillende handicaps en hun netwerk!

bron: website KVG


Alice is lid van de KVG- groep.

Ze gebruikt de dienst Vraagwijzer -een digitaal infoloket- heel veel.
Vraagwijzer prijkt dan ook aan haar wall of fame.

Verder was Alice licht radioactief van trots met de vermelding van haar website in de nieuwsbrief van Gezin en Handicap:


Autistic Alice, het leven zoals
 Op haar website schrijft Autistic Alice over haar ervaringen als vrouw met autisme.
 Je kan op deze website ook filmpjes, tekstjes en links vinden. 
 Alice  richt zich vooral naar vrouwelijke lotgenoten, maar ook mannen en personen zonder  autisme  kunnen er ontdekken hoe Alice de wereld ervaart.
 Daarnaast wil Alice iedereen helpen om efficiënter de weg te vinden in de administratieve  jungle en het overaanbod aan publicaties.


Deze vzw’s en diensten vormen de KVG-groep:

vzw’s :
AbsoluutGezin en HandicapKVG vzwKVG-Vorming vzwJKVG 

diensten:
BUDDYLidoaHannibal vakantiesSociaal dienstbetoon
SOS Vrijwilligers en Vraagwijzer